Vòng chỉnh côn 06 (vòng siết bố)

Vòng chỉnh côn (vòng siết bố) được dùng trong hộp số thuỷ 06 16 26 được sản xuất theo tiêu chuẩn nhà máy chỉ cần về và lắp

Cung cấp theo số lượng giá tốt cho cửa hàng đại lí, vòng chỉnh côn được làm thép đặc biệt có độ bền cao,

Moị thắc mắc nhu cầu thì hãy alo em 0947444009

Vòng chỉnh côn (vòng siết bố)Vòng chỉnh côn( vòng siết bố)Vòng chỉnh côn (vòng siết bố)Vòng chỉnh côn (vòng siết bố)